ČETA - IV

ČETA OSVAJALNIH ŠAKALOV

Smo izvidniki in vodnice duma med brezami, spretni v kraji zastavic, osvajanju drugih taborov in novih src.

Veja IV je skupina, v kateri so skavti med 11. in 15. letom starosti. Naša skupnost se imenuje četa, njeni člani pa izvidniki in vodnice. Četa je razdeljena na manjše skupine (vode), ki jih sestavlja 4-8 članov. V Črnomlju so to Vev'r'ce, Levinje, Pume, Tigri, Orli in Bobri. Vod vodijo vodniki, ki so običajno člani z največ izkušnjami. Druge funkcije v vodih so še podvodnik, ki pomaga vodniku, kuhar, ki je zadolžen za prehrano voda, gospodar, ki skrbi za opremo, zastavonoša, ki skrbi za zastavico, tajnik, ki piše zapisnike vodovih srečanj in bolničar, ki je zadolžen za prvo pomoč.

 

Zavetnik naše veje je sv. Jurij, barva pa je zelena in simbolizira povezanost z naravo. Geslo se glasi: »Bodi pripravljen! – Vedno pripravljen!«. Med seboj se pozdravljamo tako, da desno roko dvignemo v višino oči in jo sklenemo v poseben pozdrav ter povemo geslo.


Naša četa se vsako drugo sobotino dopoldne zbere na četinem srečanju, kjer se učimo skavtskih veščin: pioneristike, orientacije in odprave, dendrologije in užitnih rastlin, bivakiranja, osnov skavtstva, ognjev in kuhanja, prve pomoči ter stezosledstva. Poleg četinih srečanj imamo tudi vodova, kjer se zbere vod sam. Vsako leto izvedemo še jesenovanje, zimovanje in pa seveda poletni tabor.