25-letnica

V skavtskem letu 2016/17 smo belokranjski skavti praznovali 25-letnico ustanovitve stega Črnomelj 1.

Vse se je začelo jeseni leta 1991, ko se je v Črnomlju zbrala skavtska skupina in začela spoznavati skavtsko življenje. Skavtstvo je hitro doseglo veliko mladih, ki so z veliko zagnanosti poskrbeli, da je bila poleti 1992 ustanovljena lokalna enota Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, steg Črnomelj 1. Kljub krajšem premoru, ko lokalna enota ni delovala, se je skavtski duh ohranil in se razširil na območje celotne Bele krajine.

V skavtskem letu 2016/2017 lokalna enota, steg Črnomelj 1, šteje skoraj 100 članov, ki smo veseli, da lahko živimo skavtstvo, ki je bilo v Beli krajini zgrajeno pred 25 leti. V znak zahvale in spoštovanja vseh skavtinj in skavtov, voditeljic in voditeljev, duhovnih asistentov, staršev in vseh ostalih, ki so kakor koli prispevali k delovanju in ohranjanju naše lokalne enote, smo skavtsko leto 2016/2017 namenili praznovanju 25-letnice ustanovitve stega Črnomelj 1.

V sklopu praznovanja 25-letnice je potekalo več dogodkov. Skavti celotne lokalne enote smo na skupnih srečanjih spoznavali zgodovino naših predhodnikov izpred 25 let. V znak zahvale smo se zbrali na zahvalni sveti maši, ter se skupaj poveselili na proslavi ob 25-letnici. Za konec leta pa smo se poleti odpravili na skupni tabor vseh skavtov naše lokalne enote, kjer so se nam na zaključku pridružili tudi naši starši.

Praznovanje takšne obletnice je bil pomemben dogodek predvsem za trenutne in bivše člane naše lokalne enote. Poleg tega smo želeli svoje vrednote pokazati tudi navzven, lokalnim oblastem, društvom in celotni lokalni skupnosti. Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam izrekli čestitke ob našem jubileju in ste se udeležili našega praznovanja, vsem donatorjem, ki ste nas kakorkoli podprli in medijem, ki ste poročali o našem delovanju.