SKAVTSTVO

Skavtstvo je svetovno gibanje, ki ga je ustanovil Robert Baden-Powell in danes združuje že več kot 40 milijonov mladih. Vsem skavtom po svetu je skupno veselje do življenja v naravi, druženje, pustolovščine in pripravljenost na izzive.

Slovenski skavti smo povezani v organizacijo z nazivom Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS). ZSKSS je  prostovoljna nacionalna mladinska organizacija, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladih. Aktivnih skavtov v Sloveniji je 5000, ti pa delujemo v več kot 70 enotah (stegih). Skavti so v štiri starostne skupine (večinoma so stari od 6 do 30 let), vodi pa jih okoli 820 voditeljev prostovoljcev.

Osnovni namen vzgoje v ZSKSS je prispevati k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in družbenemu razvoju otrok in mladih, da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgovorni državljani ter člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti.

Neformalne vzgojno-izobraževalne dejavnosti izvajamo s pomočjo skavtske metode,ki je v svetu priznana kot ena najučinkovitejših neformalnih vzgojnih metod za vzgojo samostojnih ljudi in okoljsko vzgojo.

ZSKSS je tudi član svetovne skavtske organizacije WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts).

Več pa si lahko preberete na: http://skavti.si/slovenski-skavti.