ZGODOVINA

Začetki skavtstva v Črnomlju segajo v leto 1991, ko se je takratna mladina povezala v skavtsko skupino in začela spoznavati skavtsko življenje.

Prvo srečanje in ustanovitev skavtske skupine Črnomelj je bilo v petek, 11. oktobra 1991. Na prvem srečanju so skavti, ki so bili predhodno na izobraževanju v Logarski dolini, ostalim zainteresiranim članom predstavili osnove skavtstva.

Prvi tabor so imeli na Veliki Lahinji 26. in 27. Oktobra 1991.

Pravi skavt postaneš šele z obljubo. V našem stegu sta prvi obljubi na Lovrencu na Pohorju, 16.2.1992, dala  Boštjan Prijanovič in Janja Kramarič skupaj s 40 skavtov iz cele Slovenije. Dva meseca kasneje so skavtsko obljubo podali še ostali člani stega.

Avgusta 1992 je skavtska skupina postala steg Črnomelj 1 in do konca leta so bile ustanovljene vse tri veje.

Sledilo je več let uspešnega delovanja ampak skavtsko voditeljstvo zahteva veliko truda in časa, zato je začelo z leti primanjkovati voditeljev. Prisiljeni so bili ukiniti vejo VV, kasneje pa tudi IV. V letu 2005 so bili skavti v Črnomlju zamrznjeni, ker steg ni štel dovolj članov.

Premor ni trajal dolgo. Leta 2008 se je manjša skupina bivših skavtov začela s ponovnim delovanjem. Ustanovili so vejo PP in začeli pridobivati nove člane iz cele Bele krajine. Pri teh novih začetkih jim je pomagal tudi regijski odbor.

Na svetu združenja, 10. Marca 2012, je bila podpisana ustanovna listina in tako je bil uradno ponovno vzpostavljen steg Črnomelj 1.

Kmalu za tem je nova skupnost voditeljev vzpostavila najprej vejo IV, nato pa še VV.

Steg Črnomelj 1 danes združuje skavte celotne Bele krajine. Šteje okoli 100 članov. Ima 4 močne veje, ki redno delujejo. Z vizijo si prizadevamo za uspešno delovanje v prihodnosti.