VIZIJA

S strateškim načrtom septmbra 2016 je bila napisana vizija stega.

VIZIJA STEGA ČRNOMELJ 1 do leta 2019 je postati močna mladinska organizacija v Beli krajini s sodelovanjem z lokalnimi društvi, preko ohranjanja prisotnosti v medijih in na socialnih omrežjih ter udejstvovanjem na mednarodni ravni

Voditelji skrbimo in delamo na bodočih voditeljih, ohranjamo sodelovanje z ZSKSS na področju izobraževanja in s svojim zgledom kažemo pristno življenje v veri.

Na šestih področjih osebnega razvoja si želimo:

  • TELESNI: ozaveščati skavte o zdravi prehrani ter na skavtske aktivnosti vpeljevati hrano lokalnega (domačega) izvora.
  • DRUŽBENI: tudi preko služenja sprejemati različnost med člani skavtske skupnosti ter širše (sprejemanja kulturnih razlik).
  • SPOZNAVNI: spodbujati oblikovanje, izražanje ter zagovarjanje lastnega mnenja in spoštovanje mnenja drugih.
  • MORALNI: ostati zvest skavtskim zakonom in vrednotam.
  • ČUSTVENO- MOTIVACIJSKI: dodatno graditi na motivacijski strukturi našega stega (krepiti motivacijo skavtov) za pripadnost skavtski organizaciji.
  • DUHOVNI: z oblikovanjem lestvice vrednot razvijati vizijo osebne življenjske poklicanosti (življenjske odločitve temeljijo na krščanskih vrednotah). Voditelji s svojim zgledom pokažejo pristno življenje v veri.