VIZIJA

S strateškim načrtom septembra 2019 je bila napisana vizija stega.

Steg Črnomelj 1 je močna mladinska organizacija v Beli krajini, ki sodeluje z lokalnimi društvi, ohranja prisotnost v medijih in na socialnih omrežjih ter se udejstvuje na mednarodni ravni.

Voditelji skrbimo in delamo na bodočih voditeljih, ohranjamo sodelovanje z ZSKSS na področju izobraževanja in s svojim zgledom kažemo pristno življenje v veri.