Steg Črnomelj 1

KDO SMO?

Steg Črnomelj 1 združuje skavte iz Bele krajine. Trenutno znotraj stega delujejo štiri veje Volčiči in volkuljice, Izvidniki in vodnice, Potniki in popotnice ter Skupnost voditeljev, ki združuje voditelje vseh treh vej.

Belokranjski skavti prihajamo iz treh občin (Črnomelj, Metlika in Semič) in 13 belokranjskih župnij. Sedež stega je v Črnomlju.

PANDE

Steg Črnomelj 1 nosi ime PANDE. To ime so izbrali prvotni člani skavtske skupine ob ustanavljanju stega leta 1991. Več o ZGODOVINI.

Naša RUTKA

Rutko stega sestavlja črna podlaga z belim robom. Črna barva pomeni Črnomelj, bela pa Belo krajino in bele breze. Poleg tega je črno-bela barva pand, po katerih se imenuje steg. Črno-bel je tudi znak križniškega reda, kateremu pripadajo črnomaljska in ostale belokranjske župnije.

ZASTAVA

Na naši zastavi sta PANDA, ki predstavlja naš steg in KRIŽNIŠKI KRIŽ, ki predstavlja Križniški red, kateremu pripadajo belokranjske župnije.

V letu 2012/13 je zastava doživela novo grafično podobo.