Steg Črnomelj 1

KDO SMO?

Steg Črnomelj 1 združuje skavte iz Bele krajine. Trenutno znotraj stega delujejo štiri veje: bobri in bobrovke, volčiči in volkuljice, izvidniki in vodnice ter potniki in popotnice. Vodi jih skupnost voditeljev, ki združuje voditelje vseh štirih vej. 

Belokranjski skavti prihajamo iz treh občin (Črnomelj, Metlika in Semič) in 13 belokranjskih župnij. Sedež stega je v Črnomlju.

DUMA MED BREZAMI

Steg Črnomelj 1 nosi ime Duma med brezami. To ime smo izbrali leta 2017.

»Duma med brezami« je ime stega, v katerem se združujemo skavti s področja jugovzhodne Slovenije, ki za besedo »doma« uporabljamo belokranjsko ustreznico »duma«, kot je to počel že naš rojak Oton Župančič. 

Z besedo »duma« belokranjski skavti označujemo svoj dom in ljubezen ter spoštovanje do naše Bele krajine, ki slovi po svojih naravnih lepotah. Zato niti ni naključje, da je simbol njene prepoznavnosti ravno breza. 

Preprosta, prionirska vrsta, ki je, tako kot pravi belokranjski skavti, prilagodljiva in vedno pripravljena na vse vremenske razmere. Poleg tega je naša prijateljica, saj njeno lubje slovi kot odlično netivo, poleti pa nam nudi prijetno zatočišče.  Kako zelo cenjena in nepogrešljiva je za nas, pričuje dejstvo, da jo vedno nosimo s seboj v podobi bele barve, ki krasi našo črno-belo rutico. 

Tako kot je naš dom med brezami poznan po svoji domačnosti, ki rad sprejme vsakogar, se belokranjski skavti ne zapiramo v domači krog in ne občudujemo zgolj njegove lepote, veselimo se namreč vsakršnega sodelovanja in novih prijateljstev*. A kamorkoli gremo, vedno s ponosom v srcu in iskrico v očeh rečemo, da smo »DUMA MED BREZAMI«. 

*ta stavek je uradna interpretacija pesmi Duma

RUTKA

Rutko stega sestavlja črna podlaga z belim robom. Črna barva pomeni Črnomelj, bela pa Belo krajino in bele breze. Črno-bel je tudi znak križniškega reda, kateremu pripadajo črnomaljska in ostale belokranjske župnije.

ZASTAVA