MOLITVE VEJ

Molitev veje BB

Gospod, jaz sem tvoj Bober.
Hočem biti vedno dober,
do prijateljev, družine,
do narave, domovine.
Daj, da ti bom zvest, moj Bog.
Varuj me vseh nadlog. Amen.

Molitev veje VV

Gospod, naj te srečam v vsakem  jutru in večeru, 
v vetru in soncusredi trav in studencev, gozdov in planin.
Naj te ljubim v vsakem človeku in ti ostanem zvest v svojih dolžnostih.
Amen.

Molitev veje IV

Gospod Jezus daj, da bo moja vest prema kot visoka smreka, ki se dviga proti nebu,
da bo moja velikodušnost kot studenec, ki vedno daje in se nikdar ne izčrpa,
da bo moja duša kristalno čista kot potoki, ki jih rode brezmadežni snegovi,
da bo moja volja kot granit, ki se nikdar ne okrši,
da bo imela moja mladost po vseh gorskih stezah Tebe za prijatelja svoje neprestane poti navzgor
in da bo križ ob poti, kakor srečanje s prijateljem in tako bodi vedno.
Amen.

Molitev veje PP

Gospod, uči me velikodušnosti, da ti bom služil/a, kakor zaslužiš,
da bom dajal/a, ne da bi štel/a, da se bom bojeval/a, ne da bi mislil/a na rane,
da bom delal/a, ne da bi iskal/a počitka, 
da se bom žrtvoval/a, ne da bi pričakoval/a druge zahvale,
kakor zavest, da izpolnjujem tvojo sveto voljo.
Amen.

Molitev SKVO

Gospod, kot skavtski voditelj nosim odgovornost za svojo skupino.
Prosim Te, 
pomagaj mi, da skavte in skavtinje spoznam in čutim potrebo, da jim pomagam.
Zavedam se, da je moja drža in moj zgled važnejši kakor vse moje sposobnosti.
Pomagaj mi, da bom dober, prijazen in velikodušen do vseh. Daj, da bo v moji skupini vladal pravi duh. 
Blagoslavljaj naše načrte in nas podpiraj, da bodo vedno bolj napredovali.
Tako bo naša 
vzgoja dosegla vedno večje uspehe zdaj in v prihodnosti.
V tvoje roke, Gospod, 
se vsega izročam.
Amen.