ZA MEDIJE

Smo skavtski steg Črnomelj 1, ki ga sestavlja približno 100 mladih od 8. do 25. leta starosti. Člani prihajajo iz celotne Bele krajine. Naša lokalna enota deluje v okviru Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, prostovoljne nacionalne mladinske organizacije, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladih.

Naše delovanje skozi celo leto obsega redna tedenska srečanja starostnih skupin, srečanja celotnega stega, večdnevne aktivnosti kot so jesenovanje, zimovanje, potep, izhod ter poletni tabor. Preko dejavnosti se skavti učimo skavtskih veščin, življenja v naravi, medsebojnega sodelovanja in odgovornega državljanstva. Lokalno enoto vodi ekipa mladih voditeljev prostovoljcev, ki izvajajo neformalne vzgojno-izobraževalne dejavnosti s pomočjo skavtske metode, ki je v svetu priznana kot ena najučinkovitejših neformalnih vzgojnih metod.

V letošnjem skavtskem letu smo 2016/17 praznovali 25-letnico naše lokalne enote. V sklopu praznovanja smo izvedli slovesno prireditev in skupni poletni tabor. Prireditev je bila namenjena predstavitvi zgodovinskega in trenutnega delovanja naše lokalne enote. Na njej so sodelovali skavti vseh starostnih skupin, povabljeni pa so bili tudi skavti iz celotne Slovenije, predstavniki Združenja, predstavniki belokranjskih občin in ostalih lokalnih društev, s katerimi sodelujemo. Praznovanje smo zaključili s poletnim taborom, ki je trajal 10 dni in so bili na njem prisotni vsi člani lokalne enote in njihovi starši.